Foredrag

LUA holder foredrag for

Unge på FGU-skoler, gymnasier, tekniske skoler og handelsskoler, mv.
Kommunale ledere, sagsbehandlere og medarbejdere på tværs af faggrupper
Folkeskoleelever, primært 7.-9. Klasse
Arbejdspladser, foreninger eller på biblioteker


Indhold i foredragene

Et foredrag består altid af vores personlige beretninger om at vokse op i en familie med alkoholafhængige forældre. Fortællingerne lige så forskellige som menneskene bag, men vi tilpasser formidlingen til dem, der lytter. Et besøg af LUA vil typisk indeholde

 • 2 personlige fortællinger
 • Hvordan man er kommet videre i sit liv
 • Hvor man kan søge hjælp
 • Spørgsmål og dialog

Gode grunde til at få besøg af LUA

For den unge kan en personlig fortælling sætte ord på, hvad det er, der kan føles forkert derhjemme, når man vokser op i et hjem med alkoholproblemer. At man ikke er alene.

For fagpersonen giver foredraget en direkte og reflekteret indsigt i den virkelighed, som mange børn og unge lever i. Ofte står tvivl eller berøringsangst i vejen for, at man spørger ind til forældrenes alkoholforbrug. Når man har hørt en fra LUA fortælle, er man ikke i tvivl om, at at man ska tage chancen og vise sin støtte hver gang ens mavefornemmelse fortæller en, at der er noget galt. Hver gang.

Hvad koster det?
2.500 kroner for ét foredrag a 60 minuter
(Andre ønsker efterkommes efter aftale)

Foredragsholderne

Alle foredragsholdere har været på LUAs formidlingskursus, hvor professionelle underviser i målgruppeforståelse, opbygning af fortællingen og – ikke mindst – hvordan vi passer på os selv. Mange af foredragsholderne har desuden deltaget i Landsforeningen Lænkens gruppebehandlingsforløb for voksne børn af alkoholafhængige. Det har gjort, at vi på mange måder har vendt vores opvækst til en styrke, så vi i dag er i stand til at fortælle andre om vores opvækst og konsekvenserne af vores forældres alkoholmisbrug.

Opvækst med alkohol

 • 1/3 af danskerne har en person med at alkoholproblem i familien
 • 329.000 af de 35+ årige siger selv, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer
 • 1/3 af voksne børn af alkoholafhængige oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser
 • 44 % af børn anbragt uden for hjemmet har et rusmiddelproblem som grundlaget for en anbringelse
 • For børn i familier med alkoholproblemer gælder, at
 • 10 % får en psykiatrisk diagnose mod 5 % blandt andre børn
 • 40 % har symptomer på belastning – og
 • 50 % klarer sig som andre børn