BEHandling

VBA grupper ( Voksne Børn af Alkoholafhængige )

Tilbud om gruppe rettet mod voksne (25-52-år), der er vokset op med forældres alkoholmisbrug.

En af konsekvenserne ved at vokse op i en familie med alkoholproblemer er ofte,  at man ikke kan mærke sine grundfølelser. Det vil sige, at man ofte tænker sig til hvad der er rigtigt for mig, men ikke altid kan mærke det.

En anden konsekvens er ofte, at man har svært ved, at indgå i nære relationer, det kan være kærester og/eller børn. Ofte skyldes det, at man i en rusfamilie er vokset op med diskussioner, monologer og rugende tavshed. Der har været mangel på hvordan man er i dialog, øjenhøjde og nærvær og ofte fravær af intimitet og fortrolighed.

Gruppeforløbet består derfor af temaer og opgaver, der kan være med til at identificere grundfølelser ved hjælp af spejling og anerkendelse. Der er fokus på de krænkelser og belastninger, der er ved at vokse op i en familie med rus og de uhensigtsmæssig strategier / adfærd du selv har taget med dig.

Kurset løber typisk over 9 møde dage.

Spørgsmål og tilmelding til Landsforeningen:
Lænken på lf@laenken.dk eller Vivien på 2513 6361.

Spejlnings workshops for voksne børn som er forældre

Tilbud om undervisning i konsekvenserne af at være vokset op i en familie med alkohol problemer, med fokus på hvordan man indgår i relation med andre og sine børn.

Vi kigger på de arbejds punkter, du mener, du har i forhold til at indgå i opdragelse af og støtte til dit barn. Mange oplever, at have svært ved at stille krav uden at komme til at krænke sit barn.

Kurset løber typisk over 2 hele dage.

Kurset forudsætter, at du har gennemgået LUA’ s VBA temaer enten individuelt eller i gruppe.

Spørgsmål og tilmelding til Landsforeningen:
Lænken på lf@laenken.dk eller Vivien på 2513 6361.

VBA og partnere

Gruppe rettet mod VBA’ere og deres partnere, hvor der indgår nogle af de samme temaer som i LUA’s VBA grupper og forudsætningen for at deltage er, at VBA’eren har deltaget i individuelt eller gruppeforløb inden.

Formålet med gruppen er, at det bliver synligt og mærkbart hvordan det er at være vokset op i en familie med rus og at man forpligter sig til at arbejde med den konsekvens det har i forhold til sin partner. Dette gælder også for VBA’erens partner som sandsynligvis også har et arbejdspunkt at kigge på i relationen.

Spørgsmål og tilmelding til Landsforeningen:
Lænken på lf@laenken.dk eller Vivien på 2513 6361.